Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Podstawy oceanologii Zobacz
Podstawy teorii optymalizacji, niezawodnośi, diagnostyki i bezpieczeństwa systemów Zobacz
Probabilistyka i modelowanie matematyczne w oceanotechnice Zobacz
Systemy komputerowe w oceanotechnice Zobacz
Technologie rozwojowe, organizacja produkcji okrętowej, zarządzani projektami i inżynieria jakości Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/